Aktywności plastyczne w świetlicy

Minionki w 1A
Rysowanie na tablicy interaktywnej
Plakaty