Akcja – “Edukujesz-Ratujesz”

Dołączyliśmy do trzeciej ogólnopolskiej akcji profilaktyczno-edukacyjnej “Edukujesz-Ratujesz“. Cele akcji:

  • promocja bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • wsparcie procesu edukacji w takich obszarach jak bezpieczeństwo czy pierwsza pomoc;
  • kreowanie i utrwalanie pożądanych wzorców zachowań w sytuacjach kryzysowych;
  • wsparcie działań profilaktyczno-edukacyjnych prowadzonych przez takie instytucje jak: Policja, Straż Pożarna czy GOPR;
  • zbiórka środków na wydruk książeczek edukacyjnych, które zostaną przekazane instytucjom zajmującym się prowadzeniem działań profilaktyczno-edukacyjnych.

W ramach kampanii uczestnicy organizują warsztaty pierwszej pomocy, spotkania z przedstawicielami Policji oraz Straży Pożarnej, organizują prelekcje z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez Centrum Rozwoju Lokalnego, a także przeprowadzają  konkursy szkolne. Środki zebrane w ramach poprzednich edycji akcji zostały przeznaczone na wydruk kolorowanek edukacyjnych, które następnie zostały przekazane jednostkom policji.

W ramach akcji #EdukujeszRatujesz uczniowie klasy 8a wzięli udział w warsztatach w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej. Obejrzeli aż 15 wystaw prezentujących bogatą historię Warszawskiej Straży Pożarnej począwszy od jej powstania aż do działań jakie podejmowane są w chwili obecnej. Uczniowie kształtowali pozytywne postawy oraz zachowania wobec zagrożeń życia, zdrowia, mienia i środowiska.