9. edycja Międzyszkolnego Konkurs Literackiego i Plastycznego „Ja – Zwierzę”

 9 edycja Międzyszkolnego Konkurs Literackiego i Plastycznego „Ja – Zwierzę”

Przyzwyczailiśmy się myśleć, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie. Że wszystko się nam należy. Że powinno nam być wygodnie, smacznie, ciepło, modnie. Że, jeśli już się na kimś wzorujemy, to na innych ludziach.

Na szczęście coraz częściej dochodzimy do wniosku, że takie sądy pomału prowadzą nas i naszą planetę do zagłady. Każdy z nas widział wycinanie drzew przy drogach, bo ktoś powiedział, że to właśnie one powodują wypadki. Niedawno wystrzelano tysiące dzików, a za chwilę zabierzemy się za zabijanie fok w Bałtyku. Podobno wszystko dla naszego dobra.

Dosyć narzekania. Zabierzmy się do działania.

Co możemy zrobić?

Jak zwykle możemy napisać tekst lub przedstawić graficznie to, czego możemy nauczyć się od zwierząt. One nie uzurpują sobie prawa do wszystkiego. Zabijają tylko po to, by jeść.

Tym razem chciałabym, żebyście pisali nie tylko o swoich pupilach, ale i o dzikich zwierzętach, które, żeby przeżyć, muszą stosować się do wymogów stada i/lub środowiska. Możecie czerpać wiedzę
z książek, filmów, artykułów popularnonaukowych i własnych obserwacji
, a potem wykorzystać
ją w swoich tekstach literackich i pracach plastycznych.  

 Krystyna Inowolska

 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Ja – Zwierzę”

Temat pracy: CZEGO MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ OD ZWIERZĄT?                                                                 

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Konkurs jest indywidualny.
 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i gimnazjów.
 4. Tekst musi być napisany samodzielnie przez dziecko, czyli samodzielnie wymyślony i zredagowany oraz nigdzie dotąd niepublikowany.
 5. Objętość pracy: min. 1 strona o formacie A4, max. 2 strony maszynopisu (czcionka 12 pkt, marginesy 2 cm, pojedyncza interlinia).
 6. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda opiekuna prawnego/ rodzica na udział
  w konkursie, stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu.
 7. Sprawy organizacyjne:
 8. Tekst będzie oceniany według standardowych kryteriów oceny pracy pisemnej (oryginalność realizacji tematu, kompozycja, język i styl, zapis, w tym prawidłowy zapis dialogu).
 9. Prace muszą być opatrzone następującymi danymi:

– imię i nazwisko uczestnika,

– wiek uczestnika,

– temat pracy,

– imię i nazwisko nauczyciela,

– adres e – mail nauczyciela,

– dokładny adres szkoły wraz z numerem telefonu i adresem e mail.

 1. Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2019 r. na adres: mdrezek@sp12w.edu.pl. W temacie prosimy napisać: „konkurs >>Ja – Zwierzę<<”. Prace prosimy przysyłać w załączniku w formacie: doc, odt, lub txt.
 2. Każdy zgłaszający pracę uzyska potwierdzenie złożenia pracy,
  w formie elektronicznej.
 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika w Warszawie: www.zs60.waw.pl, najpóźniej 27.05.2019 r.
 4. Na rozdanie nagród i wyróżnień laureaci otrzymają zaproszenia.
 5. Zdobywca I, II i III miejsca otrzyma tytuł LAUREATA, który może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie
  z Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rok szkolny 2018/2019, opublikowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r.
 6. Laureat otrzyma stosowne zaświadczenie.

            Wszystkim twórcom życzymy natchnienia i sukcesu.

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Ja – Zwierzę”

 

Temat pracy: CZEGO MOŻEMY NAUCZYĆ SIĘ OD ZWIERZAT?

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Konkurs jest indywidualny.
 3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i gimnazjów.
 4. Do każdej pracy musi być dołączona zgoda opiekuna prawnego/ rodzica na udział
  w konkursie, stanowiąca integralną część niniejszego regulaminu.
 5. Praca plastyczna musi być oryginalna i wykonana samodzielnie przez uczestnika.
 6. Obowiązuje dowolna technika płaska: malarska, rysunkowa, kolaż (z wykluczeniem plasteliny i materiałów sypiących się) oraz dowolny format prac.
 7. Sprawy organizacyjne:
 8. Kryteria oceny pracy: pomysł, oryginalność realizacji tematu, kompozycja, jakość wykonania.
 9. Prace muszą być opatrzone następującymi danymi:

– imię i nazwisko uczestnika,

– wiek uczestnika,

– temat pracy,

– imię i nazwisko nauczyciela,

– adres e – mail nauczyciela,

– dokładny adres szkoły wraz z numerem telefonu i adresem e mail.

 1. Prace należy dostarczyć do 26 kwienia 2019 r. do p. Drężek
 2. Prace ocenia jury, powołane przez organizatora.
 3. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 48 im. Adama Próchnika: www.zs60.waw.pl, najpóźniej 27.05.2019 r.
 4. Na rozdanie nagród i wyróżnień laureaci otrzymają stosowne zaproszenia.
 5. Zdobywca I, II i III miejsca otrzymuje tytuł LAUREATA, który może być wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, zgodnie z Wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych – rok szkolny 2018/2019, opublikowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r.
 6. Laureat otrzyma stosowne zaświadczenie.

Wszystkim twórcom życzymy natchnienia i sukcesu.