Wyniki konkursu składkowego Rady Rodziców w r.sz. 2017/2018

Rada Rodziców zadecydowała o rozstrzygnięciu tegorocznej edycji konkursu składkowego Rady Rodziców.
 
Po zliczeniu wyników, na które składały się deklaracje i wpłaty z okresu 1 września 2017 – 30 kwietnia 2018, klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
 • 1. miejsce: Klasa 3B
 • 2. miejsce: Klasa 3D
 • 3. miejsce: Klasa 1A
 • 4. miejsce: Klasa 3C
 • 5. miejsce: Klasa 5B
3 pierwsze miejsca premiowane są dofinansowaniem wynoszącycym odpowiednio
 1. 50%;
 2. 40%;
 3. 30% wpłaconych na rzecz Rady Rodziców środków z danego oddziału.

Ponadto z uwagi na tegoroczny wysoki poziom trudności konkursu oraz duże zaangażowanie wszystkich 5 klas, które dotarły do rundy finałowej konkursu (poprzez przekroczenie wszystkich wymaganych progów), Rada Rodziców w drodze głosowania na posiedzeniu 9 maja br. zadecydowała o rozszerzeniu grona laureatów konkursu o 2 dodatkowe miejsca. Tym samym klasy z miejsca czwartego i piątego otrzymają po 10% wpłaconych od tych oddziałów środków na rzecz Rady Rodziców.

 
Przedstawicieli nagrodzonych klas uprzejmie proszę o wysłanie w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br. na skrzynkę Rady Rodziców (radarodzicow@sp12w.edu.pl) wniosków, o których mowa w § 7 Uchwały. Wnioski powinny zawierać w szczególności takie informacje jak:
 1. numer klasowego rachunku bankowego;
 2. przeznaczenie dofinansowania;
 3. przewidywany termin wykorzystania środków (bieżący lub przyszły rok szkolny).
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za udział w konkursie, zdrową rywalizację i gratulujemy zwycięzcom. Dzięki zgromadzonym w trakcie trwanie konkursu deklaracjom i wpłatom Rada Rodziców może skutecznie planować i realizować swoje zadania.