Szkoła Badaczy

Koło przyrodnicze „Pod mikroskopem prowadzone metodą eksperymentu” przez p. A, Szczepańską