Świetlica szkolna

Ważne informacje dotyczące pracy świetlicy

 • W świetlicy szkolnej uczniowie mają zapewnioną opiekę od godziny 7: 00 do 18:00.
 • Dziecko może uczęszczać do świetlicy po wypełnieniu przez rodzica karty zapisu.
 • Wszystkim naszym uczniom oferujemy opiekę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub inne upoważnione pisemnie osoby pełnoletnie.
 • Dziecko należy odebrać do godziny 18.00.

tel: (22) 628-11-41 w. 25 

Informacje o pracy świetlicy

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, stwarzającą możliwości i warunki rozwoju zainteresowań dzieci.

W świetlicy organizowane są zajęcia tematyczne, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zabawy swobodne, konkursy i uroczystości okolicznościowe.

W świetlicy szkolnej dzieci mają zapewnioną opiekę w godzinach: od 7.00 do 18.00.

Świetlica zapewnia opiekę wszystkim zapisanym uczniom z klas I-III oraz  IV – VII.

Zapisów należy dokonywać we wrześniu  wypełniając kartę zgłoszenia ucznia. Dzieci do świetlicy można przeprowadzić o dowolnej godzinie.

Dziecko ze świetlicy mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub inne pisemnie upoważnione osoby pełnoletnie.

Funkcja opiekuńczo-wychowawcza świetlicy jest realizowana w oparciu o program wychowawczy szkoły z uwzględnieniem zajęć tematycznych wynikających z rocznego planu pracy świetlicy.

Dla dzieci chętnych organizowane są zajęcia dodatkowe.    

Wychowawcy świetlicy

Kierownik świetlicy – p. Agnieszka Bomba

 • Wychowawca – p. Ewelina Adamska
 • Wychowawca – p. Jolanta Barszcz
 • Wychowawca – p. Karolina Koszada
 • Wychowawca – p. Marlena Nowak
 • Wychowawca – p. Zofia Pieniążek
 • Wychowawca – p. Marlena Starzyńska
 • Wychowawca – p. Agnieszka Zysk
 • Wychowawca – p. Jolanta Moszczyńska 
 • Wychowawca – p. Sylwia Piwowarczyk
 • Wychowawca – p. Katarzyna Sawczuk

Proponowane zajęcia

 • Kierownik świetlicy – p. Agnieszka Bomba – Zajęcia teatralne
 • Wychowawca – p. Ewelina Adamska – Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • Wychowawca – p. Jolanta Barszcz – Zajęcia plastyczne „ Otwarta Pracownia”
 • Wychowawca – p. Karolina Koszada – Geniusz matematyczny 
 • Wychowawca – p. Marlena Nowak – Zajęcia teatralne
 • Wychowawca – p. Zofia Pieniążek – Gimnastyka artystyczna
 • Wychowawca – p. Marlena Starzyńska – Gry i zabawy ruchowe 
 • Wychowawca – p. Agnieszka Zysk – Bajkoterapia 
 • Wychowawca – p. Jolanta Moszczyńska – Gry planszowe
 • Wychowawca – p. Sylwia Piwowarczyk –  Zajęcia sportowo – ruchowe
 • Wychowawca – p. Katarzyna Sawczuk – Zajęcia manualne – papierowe fantazje

Treść Zakładki