Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej – 21 maja 2021

to święto obchodzone ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ :
ma na celu szerzenie „tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka, w tym prawa do rozwoju”.

Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, produktów przemysłu artystycznego, dóbr oraz usług związanych z kulturą.

Jak co roku nasza szkoła włącza się do obchodów tego dnia w ramach projektu „Otwarte Ramiona” – tym roku jak i w zeszłym w formie wirtualnej z powodu pandemii coronawirusa

W PROGRAMIE:

  • KONKURS FOTOGRAFICZNY „Czym się RÓŻNImy?” dla wszystkich uczniów.
  • WARSZTATY WIELOKULTUROWE dla klas 1-3 i 4-8.

prowadzone przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie i panią Malikę z Czeczenii.

  • LEKCJE O UCHODŹCACH.
  • Gry i quizy multimedialne w języku polskim i francuskim na temat różnorodności i wielokulturowości.

Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniach!!!

Magdalena Mikołajewska i Mirosława Prus.