Stołówka szkolna – informacje – aktualne godziny

Śniadanie  –  8.45

Obiad

11.15   kl. 1a, 1b (zupa)

11.30   kl. 2a, 2b, 2c (zupa)

11.45   kl. 5a, 5b

12.00 „0”

12.15   kl. 3a, 3b

12.25   kl. 6c, 6d

12.40   kl. 6a, 6b

13.00   kl. 2a, 2b (drugie danie)

13.15   kl. 1a, 1b (drugie danie)

13.30   kl. 4b, 7a, 7c, 8c + uczniowie, którzy kończą lekcje

13.45   kl. 7b, 8a, 8b

13.50   kl. 4a

14.05   kl. 2c (drugie danie)

Nauczyciele schodzą z uczniami do stołówki, dyżurują podczas obiadu. Uczniowie, którzy nie jedzą obiadu, spożywają własny posiłek w stołówce.