„Śląsk Wspólna Sprawa” – obchody setnej rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

Sto lat temu, w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III powstanie śląskie. Przelana przez powstańców krew przywróciła Polsce znaczną część jednego z ważniejszych regionów gospodarczych w Europie wraz z jego patriotyczną, ofiarną i pracowitą ludnością. Walka ta nie była tylko śląską sprawą, powstańców wspierali licznie ochotnicy z pozostałych ziem Rzeczypospolitej. Dziś upamiętniamy wspólne zaangażowanie bohaterów, którzy wywalczyli powrót Górnego Śląska do Macierzy. Zachęcamy do udziału w obchodach!

Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości przebieg granicy polsko-niemieckiej na niemal całej jej długości stał się przedmiotem gry dyplomatycznej, przeplatanej działaniami zbrojnymi. Szczególnie napięta była sytuacja na Górnym Śląsku, w regionie wysoko uprzemysłowionym i niezniszczonym działaniami wojennymi, który w dodatku nie leżał w granicach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Jak w soczewce skupiły się tu narodowe emocje, splecione z interesami ekonomicznymi oraz politycznymi rozgrywkami wielkich mocarstw, decydujących o kształcie powojennego ładu.

Niestety, na drodze dyplomatycznych negocjacji ani plebiscytów nie udało się znaleźć kompromisowego rozwiązania, rozstrzygnięcie musiała przynieść walka zbrojna. Trzykrotnie zrywali się Ślązacy do boju o przyłączenie do Polski swojej ojczystej ziemi. To właśnie trzecie powstanie trwało najdłużej, miało największy zasięg i zostało okupione największymi stratami.

Czyn powstańczy przesądził nie tylko o przebiegu ówczesnych granic Polski, ale także o znaczącym wzmocnieniu potencjału niepodległego państwa: województwo śląskie stało się najbogatszym i najlepiej rozwiniętym gospodarczo obszarem Rzeczypospolitej, zasobnym w złoża węgla i innych surowców mineralnych.

Obchody 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego odbywają się w całym kraju pod hasłem „Śląsk Wspólna Sprawa”. Kampania rozpoczęła się w dniu 20 kwietnia, w rocznicę urodzin Wojciecha Korfantego, przywódcy III powstania śląskiego, wybitnego Ślązaka i przywódcy politycznego Chrześcijańskiej Demokracji. Uczestniczą w niej organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Wśród ponad 80 zorganizowanych inicjatyw najliczniej reprezentowane są działania edukacyjne oraz wydarzenia plenerowe, koncerty i pokazy filmów. Nie zabraknie również publikacji o powstaniu, wystaw, a dla fanów rywalizacji przewidziano wiele konkursów oraz wydarzenia sportowe upamiętniające Powstańców.

Zachęcamy do uczestnictwa w obchodach, w szczególności przez:

Opracowanie własne na podstawie:
https://www.gov.pl/web/kulturaisport/slask-wspolna-sprawa—obchody-setnej-rocznicy-iii-powstania-slaskiego 

Informacje o obchodach dostępne są na stronie www Programu “Niepodległa” 
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/swietujmy-razem-setna-rocznice-iii-powstania-slaskiego/