Rada Rodziców

Transport na basen

Koordynacja przewozów uczniów klas II i III na zajęcia basenowe.