Rada Rodziców

Pomoc socjalna

Zaangażowanie we wsparcie finansowe dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.