Rada Rodziców

Nowa strona WWW

Stworzenie nowej, przejrzystej strony WWW Szkoły, w trosce o ulepszenie komunikacji miedzy Szkołą a Rodzicami.