Nagrody dla uczniów wzorowych

Finansowanie nagród dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, w tym corocznej wycieczki dla najlepszych uczniów w szkole.