Rada Rodziców

Konkurs składkowy

Znaczne zwiększenie frekwencji wpłat na rzecz Rady Rodziców dzięki konkursowi na najlepiej opłacające składki oddziały szkolne.