Rada Rodziców

Komputery

Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.