Rada Rodziców

Kącik uczniowski

Zakup zestawu wypoczynkowego i urządzenie kącika uczniowskiego.