Rocznicowa powstańcza dekoracja

Pomimo utrudnień, spowodowanych pracami remontowo-budowlanymi, prowadzonymi w budynku szkoły, przystroiliśmy go odświętnie z okazji 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego.

W tym celu Rada Rodziców pozyskała okolicznościowe plakaty, którymi udekorowano wnętrze budynku – hall wejściowy oraz korytarz na parterze. Obok afiszów z motywami rocznicowymi zawisły portrety Wojciecha Korfantego – przywódcy powstania oraz Józefa Piłsudskiego – ówczesnego Naczelnika Państwa. Obydwaj wybitni mężowie stanu, pomimo dzielących ich różnic i sporów zasługują na wspólne upamiętnienie jako Ci, którzy przywrócili Górny Śląsk odrodzonej ojczyźnie.

Plakaty umieściliśmy w specjalnych ramach, co umożliwi ich wykorzystanie również w przyszłości podczas akademii, wieczornic i innych patriotycznych uroczystości, jakie będą organizowane w szkole. Dziękujemy pani Wiolettcie Kępce z Biura programu „Niepodległa” za ich udostępnienie.