RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

W tym roku szkolnym kolejny raz realizujemy program WOŚP, którego zadaniem jest uświadomienie dzieciom o grożących niebezpieczeństwach, uwrażliwienie ich na dbałość
o swoje bezpieczeństwo i zdrowie oraz bezpieczeństwo i zdrowie innych. Program poświęcony jest tematyce prawidłowego zachowania się w miejscach wypadku. Dzieci mają nie tylko poznać zasady zachowania bezpieczeństwa, ale również wdrożyć odpowiednie postępowanie w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia oraz nabyć praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.