Procedury, zgody i oświadczenia podczas stanu epidemicznego