Prezentacja klasy 5bc DELF – RESTEZ CHEZ VOUS

Projekt klasy 5bc grupy DELF zrealizowany w ramach zdalnego nauczania podczas izolacji z powodu koronawirusa  w marcu i kwietniu 2020r

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————

—————————