Nauczyciele

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 12 - rok szkolny 2022/2023

Stępniak Iwona – Dyrektor szkoły    

Wawrzyniak Ewa – Wicedyrektor Szkoły, technika

Bomba Agnieszka – kierownik świetlicy

Barszcz Jolanta – nauczyciel świetlicy

Bogusiewicz – Wołosz Paula – język francuski

Branas Marcin – wychowanie fizyczne

Bohdan Zuzanna – rewalidacja

Bugdalska Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna

Bukszowany Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Burakowski Sławomir – muzyka

Chodakowska Elżbieta – matematyka

Dąbrowska-Kachel Karolina – nauczyciel wspomagający proces kształcenia

Drwal Anna – wychowanie fizyczne

Getka Dominika – nauczyciel świetlicy

Gozdalik Jan – chemia

Grodzka Monika – język polski

Jakubowski Paweł – matematyka

Jarosz Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Jasik Karolina – nauczyciel świetlicy/doradztwo zawodowe

Jędrasik Karolina – nauczyciel świetlicy

Kabsa Ewa – etyka

Kaim Katarzyna – nauczyciel wspomagający proces kształcenia

Kamińska – Florczuk Barbara – nauczyciel świetlicy

Korzeń Klaudia – pedagog specjalny

Krysiukiewicz – Prus Mirosława – pedagog

Kuczmarski Bartosz – religia

Kulas Grzegorz – informatyka

Lampa Alicja – nauczyciel bibliotekarz

Laskowska Marta – wychowanie fizyczne

Lawera Kacper – wiedza o społeczeństwie

Malicka Natalia – matematyka

Michalik Robert – język angielski

Mikołajewska Magdalena – język francuski

Moszczyńska Jolanta – edukacja wczesnoszkolna

Niepytalska Monika – język polski

Nowak Iwona – fizyka

Nowak Marlena – edukacja wczesnoszkolna

Nowogórska Beata – język polski

Ossowiecka Urszula – nauczyciel wspomagający proces kształcenia

Ostaszewska Małgorzata – religia

Pacuk Monika – geografia dwujęzyczna (język francuski)

Piotrowska-Bluz Katarzyna – geografia

Polak Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Ratowska Ewa – nauczyciel bibliotekarz

Rucińska – Kiepas Iwona – edukacja wczesnoszkolna

Sienkiewicz Agnieszka – plastyka

Starzyńska Marlena – nauczyciel świetlicy

Sulej Łukasz – historia

Szczepańska Anna – przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Troc Joanna – język angielski

Widyńska Karolina – informatyka dwujęzyczna (język francuski)

Wojcieszek – Orlik Marta – język francuski

Wołosiewicz Beata – edukacja wczesnoszkolna

Woźniak – Mądra Magdalena – język francuski

Żak Kinga – język polski