Nauczyciele

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 12 - rok szkolny 2021/2022

Stępniak Iwona 

Wawrzyniak Ewa 

Bomba Agnieszka

Banasiak Paulina

Barszcz Jolanta

Bechler Elżbieta

Bielecka Oksana

Bogusiewicz – Wołosz Paula

Branas Marcin

Bugdalska Agnieszka

Bujkowska Marzena

Bukszowany Małgorzata

Burakowski Sławomir

Ceynowa Klaudia

Chodakowska Elżbieta

Cichońska Katarzyna

Drwal Anna

Getka Dominika

Gozdalik Jan

Grodzka Monika

Jakubowski Paweł

Jarosz Małgorzata

Jasik Karolina

Kabsa Ewa

Kaim Katarzyna

Kamińska Barbara

Kantyka Katarzyna

Kędzierska Ewelina

Korzeń Klaudia

Krysiukiewicz – Prus Mirosława

Kuczmarski Bartosz

Kulas Grzegorz

Lampa Alicja

Malicka Natalia

Miecznikowski Jakub

Mikołajewska Magdalena

Nowak Marlena

Nowogórksa Beata

Ostaszewska Małgorzata

Piwowarczyk Sylwia

Polak Katarzyna

Ratowska Ewa

Rucińska – Kiepas Iwona

Sawczuk Katarzyna

Starzyńska Marlena

Stokowska Emilia

Sulej Łukasz

Szadkowska Jolanta

Szczepańska Anna

Troc Joanna

Wątor Agnieszka

Włodarczyk Ewelina

Wojcieszek – Orlik Marta

Wołosiewicz Beata

Woźniak – Mądra Magdalena

Dyrektor Szkoły

Wicedyrektor Szkoły, technika

kierownik świetlicy

historia

nauczyciel świetlicy

geografia

język angielski

język francuski

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

plastyka

edukacja wczesnoszkolna

muzyka

nauczyciel wspomagający

matematyka

język polski

wychowanie fizyczne

nauczyciel świetlicy

chemia

język polski

matematyka

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel świetlicy / doradztwo zawodowe

etyka

nauczyciel wspomagający

nauczyciel świetlicy

terapia pedagogiczna

fizyka

nauczyciel świetlicy, informatyka

pedagog

religia

informatyka

nauczyciel bibliotekarz

matematyka

wychowanie fizyczne

język polski

edukacja wczesnoszkolna

język polski

religia

nauczyciel świetlicy

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel bibliotekarz

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel świetlicy

nauczyciel świetlicy

język polski

historia

matematyka

biologia

język angielski

psycholog

logopeda

język francuski

edukacja wczesnoszkolna

język francuski