Nauczyciele

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 12

Stępniak Iwona 

Wawrzyniak Ewa 

Banasiak Paulina

Barszcz Jolanta

Bechler Elżbieta

Bielecka Oksana

Bogusiewicz – Wołosz Paula

Bomba Agnieszka

Branas Marcin

Bugdalska Agnieszka

Bujkowska – Pawlica Marzena

Bukszowany Małgorzata

Burakowski Sławomir

Chodakowska Elżbieta

Cichońska Katarzyna

Drwal Anna

Getka Dominika

Grocka Monika

Jakubowski Paweł

Jarosz Małgorzata

Kaim Katarzyna

Kamińska Barbara

Kamińska Sylwia

Kantyka Katarzyna

Kędzierska Ewelina

Korzeń Klaudia

Krysiukiewicz – Prus Mirosława

Kulas Grzegorz

Lampa Alicja

Malicka Natalia

Miecznikowski Jakub

Mikołajewska Magdalena

Morawska Kornelia

Moszczyńska Jolanta

Nowak Marlena

Nowogórksa Beata

Ostaszewska Małgorzata

Piwowarczyk Sylwia

Ratowska Ewa

Rucińska – Kiepas Iwona

Sawczuk Katarzyna

Sierawski Marcin

Starzyńska Marlena

Stokowska Emilia

Sulej Łukasz

Szadkowska Jolanta

Szczepańska Anna

Szymański Łukasz

Troc Joanna

Wątor Agnieszka

Włodarczyk Ewelina

Wojcieszek – Orlik Marta

Wołosiewicz Beata

Woźniak – Mądra Magdalena

Zysk Agnieszka

Dyrektor Szkoły

Wicedyrektor Szkoły, technika

historia

nauczyciel świetlicy

geografia

język angielski

język francuski

kierownik świetlicy

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

plastyka

edukacja wczesnoszkolna

muzyka

matematyka

język polski

wychowanie fizyczne

nauczyciel świetlicy

język polski

matematyka

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel wspomagający

nauczyciel świetlicy

chemia

terapia pedagogiczna

fizyka

nauczyciel świetlicy, informatyka

pedagog

informatyka

nauczyciel bibliotekarz

matematyka

wychowanie fizyczne

język polski

fizyka

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

język polski

religia

nauczyciel świetlicy

nauczyciel bibliotekarz

edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel świetlicy

chemia

nauczyciel świetlicy

język polski

historia

matematyka

biologia

nauczyciel wspomagający

język angielski

psycholog

logopeda

język francuski

edukacja wczesnoszkolna

język francuski

nauczyciel świetlicy