Sekretariat

Sekretariat

Dorota Romańska

przyjmuje interesantów w następujących terminach:
poniedziałek 7.30 – 9.00
wtorek 14.00 – 16.00
środa 7.30 – 9.00
czwartek 14.00 – 16.00
piątek 7.30 – 9.00

W pozostałe godziny załatwiane są wewnętrzne sprawy administracyjne

ul. Górnośląska 45, 00-458 Warszawa
(22) 628-11-41

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie:
– osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
– adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, telefon),
– przedmiotu sprawy, której dotyczy.