Mazowiecki Program Stypendialny

W najbliższy piątek – 22 czerwca rusza nabór wniosków do IV edycji projektu pn. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka. 

Terminarz:

·         od 22 czerwca 2018 r. do 1 lipca 2018 r. – elektroniczne wypełnianie wniosków na stronie internetowej,

·         do 10 lipca 2018 r. – ostateczny termin przesłania/złożenia wniosku wraz z załącznikami . O dotrzymaniu terminu – decyduje data wpływu do UMWM w Warszawie. Wnioski złożone przed lub po terminie prowadzenia naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/info/1