Stępniak Iwona

przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu
we wtorki w godz. 14:00 – 15:00
lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu
tel: (22) 628-11-41