Dyrekcja

SONY DSC

mgr Iwona Stępniak

przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu
we wtorki w godz. 14:00 – 15:00
lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu
tel: (22) 628-11-41

FOT23FC

mgr Katarzyna Cichońska

przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu
w środy w godz. 13:00 – 14:00
lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.
tel: (22) 628-11-41