Zebrania i dni otwarte

I SEMESTR

Zebrania z rodzicami klasy I-III godz. 17.30

13 września 2018 r.

8 listopada 2018 r.

14 lutego 2019 r. zebranie semestralne

Dni otwarte klasy I-III godz. 17.00-19.00

11 października 2018 r.

20 grudnia 2018 r. dzień otwarty tylko dla zagrożonych

I SEMESTR

Zebrania z rodzicami klasy IV-VIII godz. 17.30

20 września 2018 r.

15 listopada 2018 r.

14 lutego 2019 r. zebranie semestralne

Dni otwarte klasy IV-VIII godz. 17.00-19.00

18 października 2018 r.

20 grudnia 2018 r. dzień otwarty tylko dla zagrożonych

17 stycznia 2019 r.

II SEMESTR

Zebrania z rodzicami  klas I-III godz. 17.30

21 marca 2019 r.

29 maja 2019 r. podanie ocen przewidywanych

Dni otwarte klasy I-III godz. 17.00-19.00

25 kwietnia 2019 r.

II SEMESTR

Zebrania z rodzicami klasy IV-VIII godz. 17.30

8 maja 2019 r.  – klasy VIII

30 maja 2019 r. – klasy IV-VII

Dni otwarte klasy IV-VIII godz. 17.00-19.00

14 marca 2019 r.