2019/2020

Decyzja Dyrektora Szkoły nt. zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym