Nowy projekt e-Twining

Kolejny projekt eTwinning w naszej szkole !!! Z radością informujemy, że uczniowie […]

Marzycielska poczta

Marzycielska Poczta Pod koniec listopada klasa 2 a włączyła się do ogólnopolskiego […]

Śladami Marszałka

SPACER ŚLADAMI  MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO             Dnia 13 listopada uczniowie […]