Pękała Aneta
Szczucka – Smagowicz Monika
Szadkowska Jolanta
Należyty Mirosław
Kowalski Artur
Jagusiak Klaudia
Dębski Michał