11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

W XVII wieku, w Polsce zaczęło dziać się źle. Władza króla stopniowo stawała się coraz słabsza, a coraz bardziej rosła władza bogatych szlachciców, którzy bardziej niż o dobro kraju martwili się o własny dobrobyt.
Kraj stopniowo pogrążał się w chaosie. Państwowy skarbiec stawał się pusty, a wojsko przestało być regularną armią.
W tym samym czasie, wielkie kraje sąsiadujące z Polską rosły w siłę i stawały się europejskimi potęgami. Niektórzy polscy królowie próbowali wprowadzić reformy, niestety ich działania były nieskuteczne, a wkrótce okazały się spóźnione.
W 1795 r. Polska została podzielona między trzech zaborców – Rosję, Austrię i Prusy.
Przez prawie sto lat władcom tych trzech państw udawało się trwać w sojuszu. Byli oni zgodni, zwłaszcza jeśli chodziło o ziemie dawnej Polski – robili wszystko, aby to państwo się nie odzyskało niepodległości.
Na początku XX wieku coraz bardziej dochodziło między nimi do konfliktów interesów. W 1914 r. wybuchła wojna, która do tamtej pory okazała się być największą w dziejach. Przybrała ona charakter światowy. Współcześni nazwali ją Wielką Wojną.
Państwa zaborcze wobec Polski stanęły w niej po przeciwnych stronach – a zatem, pojawiła się realna szansa na odzyskanie niepodległego państwa. Pomimo, że na ziemiach polskich toczyły się krwawe walki, w których brało udział i zginęło wielu Polaków.
Zmieniała się także sytuacja wewnętrzna w państwach zaborczych.
Od początku 1918 r. odzyskanie niepodległości stawało się coraz bardziej możliwe. Rozpoczął się długotrwały i niełatwy proces.

W Warszawie, stolicy przedrozbiorowej Polski, namiastka władzy polskiej, Rada Regencyjna, przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową, a wkrótce także władzę zwierzchnią. To wydarzenie uznawane jest za symboliczne odrodzenie polskiego państwa.
Równie ważnym wydarzeniem w procesie odbudowy niepodległego państwa było powstanie wielkopolskie. Wybuchło ono w Poznaniu, a wkrótce objęło swym zasięgiem prawie całą Wielkopolskę.

W listopadzie 1918 r. I wojna światowa dobiegła końca. Trzeba było oficjalnie podpisać pokój i uregulować wszystkie sprawy jakie pojawiły się po zakończeniu działań wojennych.
W tym celu zwołano konferencję pokojową, która obradowała w Wersalu, małej miejscowości pod Paryżem. Nie rozwiązała ona jednak wszystkich problemów odradzającej się po wojnie Europy i Polski.
Polskę i Polaków reprezentowali na niej wspomniany już Ignacy Jan Paderewski oraz Roman Dmowski, inny czołowy polityk tamtego okresu.

Często pada pytanie, kto był ojcem niepodległości?
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oprócz ugrupowań politycznych i ich działaczy, o niepodległość walczyli też zwykli obywatele. Nie tylko żołnierze ponosili trudy walki zbrojnej, ale ponosiła je także ludność cywilna.
Odzyskanie niepodległości to nie jedna data w kalendarzu, ale długi proces, w którym uczestniczyło wiele pokoleń.

Dla uczczenia tych wydarzeń 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

Zachęcamy do wywieszenia tego dnia flagi państwowej.

Paulina Banasiak
Łukasz Sulej
nauczyciele historii
Alegoria - rozbiory
Traktat Wersalski
Orzeł Biały II RP